Kaebus nr 729
Pressinõukogu otsus 15.06.2017 | TAUNIV.
Meie Maa rikkus ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kalmet Valge kaebust Meie Maas 18. aprillil 2017 ilmunud artikli „Politsei eksis koorma mõõtmisel“ peale ja otsustas, et Meie Maa rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et kohus tühistas politsei poolt autojuhile määratud rahatrahvi. Artiklis on ära toodud politseiniku nimi ja pilt.

Kalmet Valge kaebas Pressinõukogule, et tema nime ja pildi avaldamine ei ole põhjendatud ning see häirib tema pere privaatsust ja kahjustab tema alaealise lapse huve. Samuti leiab kaebaja, et nime ja foto avaldamine häirib tema tööülesannete täitmist ja kahjustab tema mainet. Kaebaja ei ole rahul, et toimetus pole eemaldanud loo juures olevaid halvustavaid kommentaare.

Meie Maa ei vastanud Pressinõukogule.

Pressinõukogu otsustas, et Meie Maa rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda infot teada. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja foto avaldamine tema isiku ebaproportsionaalne esile tõstmine.

Pressinõukogu