Kaebus nr 730
Pressinõukogu otsus 15.06.2017 | TAUNIV.
Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Meelis Pai kaebust Delfis ja Eesti Päevalehes 29. märtsil 2017 ilmunud artiklite „Täismahus: Vaata töölepingut, millega Meelis Pai iseennast linnahalli tööle võttis“ ja „Meelis Pai leping iseendaga: 3500 eurot kuus ja iga-aastane palgatõus“ peale ning otsustas, et väljaanded rikkusid head ajakirjandustava.

Artiklid räägivad Tallinna Linnahalli nõukogu esimehe Meelis Pai töölepingust samas asutuses kunstilise juhina.

Meelis Pai kaebas Pressinõukogule, et artiklites väidetakse, nagu oleks ta sõlminud lepingu iseendaga, samuti naeruvääristatakse mõlemas loos töölepingu tingimusi. Kaebaja leiab, et artiklite pealkirjade ja sisuga esitatakse valefakte ja eksitatakse lugejaid. Meelis Pai kinnitas, et tema tööle asumine kunstilise juhina otsustati Taavi Aasa juures toimunud nõupidamisel ning töölepingu sõlmis ta Linnahalli juhatuse esimehega. Meelis Pai leiab, et teda on artiklite pealkirjas süüdi mõistetud ja kujutatud loo kontekstis seaduserikkujana.

Eesti Päevaleht ja Delfi vastasid Pressinõukogule, et Delfi artiklis vahendati Tallinna linnavalitsuse infot, mille kohaselt vabastati Meelis Pai Tallinna Linnahalli nõukogu esimehe kohalt ning vabastamise põhjuseks oli iseendaga sõlmitud tööleping kunstilise juhi ametikoha täitmiseks. Delfi ja Eesti Päevaleht leiavad, et faktiväide iseenda tööle võtmiseks on sisuliselt ja faktiliselt õige. Väljaanded kinnitasid, et on kontrollinud kõiki allikaid ja artiklid põhinevad faktidel. Samuti on põhjalikult kajastatud kaebaja seisukohad. Eesti Päevaleht ja Delfi märkisid, et mitte kummaski artiklis ei omistata kaebajale ühegi kuriteo sooritamist.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on pealkirjad eksitavad, sest Meelis Pai ei ole töölepingus mõlemale poolele alla kirjutanud ja seega ei saa väita, et ta sõlmis lepingu iseendaga.

Pressinõukogu leiab, et mõlemas artiklis endas ajakirjanduseetika koodeksi rikkumist ei ole.

Pressinõukogu