Kaebus nr 733
Pressinõukogu otsus 15.06.2017 | TAUNIV.
Postimehe veeb rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas ajalehe Stolitsa kaebust Postimehe veebis 25. mail 2017 ilmunud artikli „Stolitsa vaikib Arvo Sarapuu skandaali maha“ peale ja otsustas, et väljaanne rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Tallinna väljaande „Pealinn“ venekeelses väljaandes „Stolitsa“ ei olnud 25. mail kaitsepolitsei poolt Tallinna prügiäri kriminaalasja raames kinni peetud abilinnapeast Arvo Sarapuust ühtegi uudist.

„Stolitsa“ peatoimetaja Aleksandr Tšaplõgin kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab eksitavat, kontrollimata ja valeinfot, sest 25. mail kell 12.36 ilmus uudislugu Arvo Sarapuu kohta väljaande rubriigis „Estonia“.

Postimees vastas Pressinõukogule, et 25. mail ei jõudnud uudised Arvo Sarapuust kordagi Stolitsa esiküljele. Leht selgitas, et Postimehe uudistejuht ja ajakirjanik otsisid abilinnapea kohta käivaid uudiseid, kuid ei leidnud. Postimehe toimetus märgib, et avaliku raha eest tehtud väljaandele kehtivad kõrged kvaliteedi- ja tasakaalunõuded ja seetõttu on lubamatu linna elus ülioluliste uudiste maha salgamine või ära peitmine.

Pressinõukogu otsustas, et Postimehe veeb rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info ning punkti 4.2, mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et Postimees oleks pidanud „Stolitsa“ esindajale andma omapoolseks selgituseks sõna ja siis oleks tulnud ka välja, et „Stolitsas“ ilmus uudis Arvo Sarapuu kohta.

Pressinõukogu