Kaebus nr 735
Pressinõukogu otsus 21.09.2017 | TAUNIV.
Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Veronika (kaebaja perekonnanime ei avalikustata) kaebust Õhtulehes 2. märtsil 2017 ilmunud artikli „Raskelt haige mees kahetseb soovitust kinkida korter elukaaslase lapselapsele“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib pensionärist, kes ei saa enam oma elukaaslase korteris elada, sest korter kingiti elukaaslase lapselapsele Veronikale. Veronika vana meest oma korterisse enam ei soovi.

Veronika kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab tema kohta valeinfot ja kahjustab mainet. Kuigi artiklis ei mainita kaebaja perekonnanime, on ta artikli ja fotode põhjal tuttavatele ja töökaaslastele tuvastatav. Kaebaja märgib ka, et artiklis kirjeldatud mees ei ole kunagi olnud tema vanaema elukaaslane. Kaebaja leiab, et artiklis on avaldatud kontrollimata infot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et tema kohta esitatakse küll süüdistusi, kuid sõna ei anta.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik üritas kaebajaga ühendust saada, kuid number ei vastanud. Leht märgib, et kaebaja ei soovinud enne kaebuse esitamist midagi täpsustada või ümber lükata. Leht leiab, et avalikkusel oli antud juhtumit vaja teada, sest tegemist on aktuaalsete teemadega (vanainimeste ärakasutamise elamispindade osas ja puuküürnike temaatika). Leht kinnitas, et kõik andmed on kontrollitud.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oli Veronika üks konflikti osapooltest ja talle oleks pidanud sõna andma. Pressinõukogu hinnangul ei olnud artikkel nii päevakajaline, et see ilma kaebaja kommentaarita avaldada. Lisaks ei pea Pressinõukogu piisavaks toimetuse põhjendust, et kaebaja telefon ei vastanud.

Pressinõukogu