Kaebus nr 736
Pressinõukogu otsus 21.09.2017 | TAUNIV.
Harju Elu rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Harku vallavalitsuse kaebust Harju Elus 2. juunil 2017 ilmunud artikli „Harku vald pääses kolepuust?“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Harku vallavalitsuse plaanist püstitada valla käidavamasse kohta kuuemeetrine metallist puu. Plaani vastu on Harku vallavolikogu liikmed ja elanikud.

Harku vallavalitsus kaebas Pressinõukogule, et artiklis tsiteeritud originaalteksti sisu on moonutatud ja seega on lugu eksitav. Kaebaja hinnangul oli originaaltekstis tegemist üleskutsega vallaelanikele. Kaebaja ei ole rahul, et ei avaldatud tervet algset teksti. Samuti peab kaebaja eksitavaks artikli juures olevat joonistust. Kaebaja ei ole ka rahul, et vallavalitsuse esindajale sõna ei antud.

Harju Elu vastas Pressinõukogule, et leht edastas refereeringus lugejatele olulise osa tekstist. Samuti kajastas leht sotsiaalmeedias ja vallavolikogus toimunud arutelu. Leht valis loo illustratsiooniks sõbraliku šarži. Leht märkis, et ei andnud vallavalitsusele sõna seepärast, et nende seisukohti refereeriti.

Pressinõukogu otsustas, et Harju Elu rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on küll algset vallavalitsuse infolehe teksti refereeritud, kuid artiklis olevale kriitikale ei antud vallavalitsusele võimalust vastata.

Pressinõukogu leiab, et loo juures oleva illustratsiooni puhul on selge, et tegemist ei ole fotoga, vaid šaržiga ning selles ajakirjanduseetika koodeksi rikkumist ei ole.

Pressinõukogu