Kaebus nr 738
Pressinõukogu otsus 21.09.2017 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Baltic Media Alliance kaebust 31. mail 2017 Postimehe veebis ilmunud artikli „Eesti maksumaksja taob kinni totraid „mänguasju““ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Tegemist on arvamuslooga, milles autor arutleb selle üle, kuhu jõuab maksumaksja raha ja kas kõik kulutused on tema arvates mõistlikud.

Baltic Media Alliance kaebas Pressinõukogule, et artiklis on avaldatud Pervõi Baltiiski Kanali kohta mittetäielikke ja eksitavaid andmeid, mis kahjustavad telekanali mainet. Kaebaja pöördus Postimehe poole palvega eemaldada artikkel ja lükata valeinfo ümber, kuid kaebuse esitamiseks ajaks seda kaebaja väitel väljaanne ei teinud.

Postimees vastas Pressinõukogule, et kontrollis fakte, kooskõlastas need autoriga ja muutis 1. juunil teksti. Postimees lisas, muutmise kohta on märkus artikli all. Artikli eemaldamist ei pidanud Postimees vajalikuks.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist veaga, mille väljaanne järgmisel päeval parandas. Parandusele on tähelepanu juhitud ka artikli all.

Pressinõukogu