Kaebus nr 740
Pressinõukogu otsus 21.09.2017 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas ajalehe Stolitsa kaebust Postimehe veebis 15. juunil 2017 ilmunud artikli „Olev Remsu: Eestit halvavad parteilised ja rahvuslikud valikud“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Tegemist on Olev Remsu arvamuslooga, milles ta arutleb Eesti elu ja valikute üle.

Ajaleht Stolitsa kaebas Pressinõukogule, et Stolitsa loeb end venekeelseks linnaleheks, mille kohta on artiklis tehtud kontrollimata üldistus („…venekeelsed linnalehed ei tee juttu Savisaare protsessist.“). Stolitsa märkis, et 12. juunil ilmus nende paberlehes peaaegu poole lehekülje suurune uudis Savisaare protsessist. Ajaleht Stolitsa leiab, et seega on Postimees avaldanud eksitavat infot teiste ajakirjandusväljaannete kohta.

Postimees vastas Pressinõukogule, et tegemist on arvamusartikliga, kus autor väljendab isiklikke seisukohti. Leht lisas, et autor ei pidanud silmas Stolitsat, vaid tegi üldistuse. Postimees märkis, et leht avaldas 27. juunil veebis artikli juures ja 28. juuni paberlehes täpsustuse.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklis tehtud üldistus, tegemist on autori arvamusega ning lisaks avaldas leht ka täpsustuse. Lisaks ei ole artiklis märgitud, et autor pidas silmas just Stolitsat.

Pressinõukogu