Kaebus nr 744
Pressinõukogu otsus 26.10.2017 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Vooremaa ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Palamuse vallavanema, volikogu esimehe ja haldusreformikomisjoni aseesimehe kaebust Vooremaas 13. juulil 2017 ilmunud artikli „Palamuse lasteaed neelab kõik ühendomavalitsuse investeeringud“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Palamuse lasteaiaga seotud suurte kohustuste pärast ei saa haldusreformiga tekkiv ühendomavalitsus taotleda eurotoetusi ega laenu võtta, samuti võivad löögi alla sattuda töötajate palgad.

Palamuse vallavanem Rait Persidski, volikogu esimees Terje Rudissaar ja haldusreformikomisjoni aseesimees Valdi Reinas kaebasid Pressinõukogule, et artiklis on esitatud ajakirjaniku oletused ja väited faktide pähe. Kaebajad leiavad, et artikkel on uut ühinevat Jõgeva valda laimav ja elanikke eksitav.

Vooremaa vastas Pressinõukogule, et artiklis tugineti rahandusministeeriumi infole. Leht märgib, et esitas küsimuse Palamuse vallavanemale, kuid sisulist vastust ei saanud.

Pressinõukogu otsustas, et Vooremaa ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest on sõna andnud erinevatele osapooltele, sealhulgas ka Palamuse valla esindajale. Pressinõukogu hinnangul võinuks Palamuse vallavanem lehele sisulise vastuse anda, mitte viidata järgmisel päeval dokumendiregistrisse ilmuvale dokumendile.

Pressinõukogu