Kaebus nr 748
Pressinõukogu otsus 26.10.2017 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Maurice Henry Delone kaebust Delfis 2. augustil 2017 ilmunud artikli „Armutult rootslasi kooriva petise jäljed kaovad Tallinnas Tatari tänaval“ ja otsustas, et Delfi ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel refereerib Rootsi väljaandes Metro ilmunud lugu Eestis registreeritud firmast, mis tegeleb Rootsi ettevõtjatelt raha väljapetmisega. Petuskeemi eestvedajat on väljaande väitel pea võimatu leida.

Maurice Henry Delone kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab alusetuid süüdistusi. Kaebaja märgib, et teda ei ole süüdi mõistetud ega kohtusse antud. Lisaks leiab kaebaja, et internetireklaami ja teiste teenuste pakkumist pettuseks nimetada on naeruväärne. Kaebaja ei ole rahul, et talle ei antud võimalust vastulauseks.

Delfi vastas Pressinõukogule, et refereeris Metros ilmunud artiklit ega lisanud omapoolset hinnangut. Delfi lisas, et artikli autorid helistasid kaebaja firma avalikult kättesaadaval numbril, et küsida kaebaja seisukohta, kuid telefonile ei vastatud. Samuti külastas artikli autor firma asukohta Tallinnas Tatari tänaval, kus selgus, et tegemist on eluruumiga, mis on müügis, ehk tegemist ei ole äriühingu asukohaga, kus oleks võimalik äriühinguga seotud isikutega ühendust saada. Delfi lisas, et artiklis ei esitata ühtegi arvamust ega oletust ja lugu põhineb faktidel. Delfi märkis, et artiklis ei ole ühtegi väidet selle kohta, et kaebaja suhtes on algatatud kriminaalasi või muul viisil omistatud kuritegelikku tegevust.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul tugineb artikkel Rootsi äripettuste vastu võitleva organisatsiooni infol, milles pole alust kahelda. Lisaks üritas ajakirjanik saada kaebajaga ühendust, kuid see ei õnnestunud.

Pressinõukogu