Kaebus nr 750
Pressinõukogu otsus 26.10.2017 | TAUNIV.
Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kuressaare merepäevade peakorraldaja Tiiu Tammoja kaebust Kanal 2 saates „Suvereporter+“ 12. augustil 2017 eetris olnud saatelõigu peale ja otsustas, et telekanal rikkus head ajakirjandustava.

„Suvereporter+“ saatejuht ütles otsesaates, et Kuressaare merepäevadel tuli tormi tõttu kontsert ära jätta.

Kuressaare merepäevade peakorraldaja Tiiu Tammoja kaebas Pressinõukogule, et tegelikkuses ükski kontsert ära ei jäänud. Kaebaja ei ole rahul, et merepäevade korraldajate poole faktide kontrollimiseks ei pöördutud.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et saate päevatoimetaja vahendas saatejuhile jooksvat infot tormi kohta telefoni teel ning kolmest kanalist laekunud info põhjal teavitati teda merepäevadel katkestatud kontserdist, kuid saatejuht tõlgendas infot nii, et nimetatud kontsert (mis oli antud hetkeks juba ammu lõppenud) tuli tormi tõttu ära jätta. Kuressaare merepäevade katkestamise kohta ei öelnud „Suvereporter+“ midagi. Samuti ei väidetud, et selleks hetkeks toimumata kontserdid jäetakse ära. „Suvereporter+“ toimetus möönab, et lisaks kahe meediakanali tõlgendustele ja kohapealt laekunud kontserdikülastaja infole võinuks ühendust võtta ka Kuressaare merepäevade peakorraldajaga ja täpsustada, kas kontsert jäi ära, katkestati või toimus täies mahus. Siiski leiab toimetus, et antud konkreetses olukorras ja kriitilises ajaraamis toimis „Suvereporter+“ adekvaatselt ning vaatamata väikestele ebatäpsustele ei põhjustanud edastatud info Kuressaare merepäevadele moraalset ega majanduslikku kahju.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Kuna merepäevade kontsert tegelikkuses ära ei jäänud, siis oli saatejuhi info ebatäpne ja eksitav.

Pressinõukogu