Kaebus nr 759
Pressinõukogu otsus 30.11.2017 | TAUNIV.
Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Aire Põdra, Indrek Põdra ja Märt Bormeistri kaebust Eesti Ekspressis 23. augustil 2017 ilmunud artikli „Kohtutäitur leidis üürivõlglase kodust varanduse“ ja 6. septembril ilmunud artikli „Peitu pugenud kunstnik paneb maalid müüki“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklid räägivad sellest, et Tallinnas tõsteti Kunstnike Liidu majast välja üürivõlglasest kunstnik Märt Bormeister. Väljatõstmise käigus leiti tema kodust ligi 1700 maali, neist 200 olid lehe väitel hinnalised. Osa maale pani kunstnik koos kohtutäituriga lõpuks müüki, et tasuda väljatõstmise ja vara hoiustamise kulud.

Aire Põder, Indrek Põder ja Märt Bormeister kaebasid Pressinõukogule, et esimeses artiklis ei antud Märt Bormeistrile sõna. Kaebajad leiavad, et esimene artikkel sisaldab valesid faktiväiteid ning pealkiri on eksitav ja solvav. Kaebajad ei ole rahul, et artikkel sisaldab Märt Bormeistri eraelu puutumatust rikkuvaid asjaolusid. Kaebajad ei ole rahul ka artikli juures ilmunud fotodega. Teise artikli puhul ei ole kaebajad rahul, et neile sõna ei antud. Kaebajad peavad teise artikli pealkirja eksitavaks ja leiavad, et lugu sisaldab eksitavat infot.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et tegemist oli avaliku huviga, sest Kunstnike Liit on riigieelarvest rahastatav mittetulundusühing. Lisaks kasutas Märt Bormeister talle mittekuuluvat eluruumi viisil, mis seda oluliselt rikkus. Seetõttu peab leht Märt Bormeistri isikuandmete kajastamist õiguspäraseks. Leht lisas, et artikli kirjutamise ajal püüdis ajakirjanik Märt Bormeistriga telefoni teel ühendust saada, kuid ta ei vastanud. Samuti ei saanud Märt Bormeistriga kontakti kohtutäitur. Kuna ajakirjanik sai teada, et „Kuuuurija“ saate ajakirjanik Katrin Lust suhtles Märt Bormeistriga, siis palus ta tema vahendusel Märt Bormeistriga kokkusaamist. Katrin Lusti kinnitusel aga ei soovinud Märt Bormeister kohtuda ega midagi selgitada. Leht selgitas, et Aire Põdra kliendisuhteid ei kommenteeritud ja seega puudus tal õigus nõuda oma seisukohtade avaldamist. Lehe väitel on Indrek Põdra kohta avaldatud andmed õiged ja varasemalt avaldatud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul räägivad mõlemad artiklid Märt Bormeistrist, kuid artiklites ei ole Märt Bormeistri kommentaare ning lugejaid ei ole ka teavitatud sellest, kas ja mil viisil püüdis ajakirjanik Märt Bormeistrilt kommentaari saada.

Teistes ajakirjanduseetika koodeksi punktides rikkumist ei ole.

Pressinõukogu