Kaebus nr 766
Pressinõukogu otsus 14.12.2017 | TAUNIV.
TV 3 rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tartu Linnavalitsuse kaebust TV3 eetris 9. oktoobril 2017 olnud Kuuuurija peale ja otsustas, et telekanal rikkus head ajakirjandustava.

Saatelõigus EKRE liikmetest ja erakonna mainest räägitakse Tartus kohalikel valimistel kandideerinud mehest, kelle tausta tutvustades on peatutud ka tema lastel.

Tartu Linnavalitsus kaebas Pressinõukogule, et saatelõigus olid alaealised lapsed identifitseeritavad. Kaebaja ei pea õigeks, et alaealisi lapsi ja nende vanemate vahelisi hooldusõiguse küsimusi erakondadevaheliste valimisküsimuste raames käsitletakse. Kaebaja ei pea ka põhjendatuks, et kajastati lapse terviseprobleeme ja näidati videosalvestist laste üleandmisest.

TV3 vastas Pressinõukogule, et Tartu linnavalitsus ei teosta saatelõigus käsitletud mehe laste suhtes eestkostja ülesandeid. TV3 märkis, et Tartu linnavalitsus ei ole nende laste rahvastikuregistrisse kantud elukohajärgne linnavalitsus. TV3 leiab, et antud juhul võivad lapsed olla identifitseeritavad läbi isa isiku üksnes lähikondsetele, mitte laiemale ringile. TV3 lisas, et videomaterjali avaldamiseks oli olemas laste isa nõusolek. Samuti märgib TV3, et info lapse tervisliku seisundi kohta avaldas lapse isa.

Pressinõukogu otsustas, et TV 3 rikkus Kuuuurija saatelõigus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.7., mis näeb ette , et vanemate vaidlusi laste hooldusküsimuste üle üldjuhul ei kajastata. Pressinõukogu hinnangul puudus antud saatelõigu kontekstis avalik huvi rääkida alaealistest lastest ja näidata videolõiku laste ära viimisest. Pressinõukogu arvates tuleb ajakirjanikel hoolikalt kaaluda, kas lapsevanemate ütlusi ja infot laste kohta avaldada või mitte.

Pressinõukogu otsustas Tartu Linnavalitsuse kaebust menetleda vastavalt statuudi punktile 3, mis ütleb, et Pressinõukokku võib pöörduda iga füüsiline või juriidiline isik, kellel on kaebusi tema kohta ajakirjanduses ilmunud materjalide peale (välja arvatud reklaam). Samuti võivad PNi pöörduda organisatsioonid kaebustega niisuguste materjalide avaldamise korral, mis on otseselt seotud nende tegevusvaldkonnaga. Sellisel juhul on Pressinõukogul õigus otsustada, kas kaebus võetakse menetlusse. Kuna kohalik omavalitsus tegeleb lastekaitsega, oli Tartu Linnavalitsuse kaebus Pressinõukogu hinnangul põhjendatud.

Pressinõukogu