Kaebus nr 767
Pressinõukogu otsus 30.11.2017 | TAUNIV.
Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Reio Lauritsa kaebust Delfis 16. oktoobril 2017 ilmunud uudise „RAJU VIDEO: „Appi, vägistatakse!“ Kontvõõras poliittroll lohistati Tartus reformi valimispeolt jõuga minema“ peale ja otsustas, et Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Uudis ja video räägivad sellest, kuidas Reio Laurits Reformierakonna valimispeolt, kuhu ta oli tulnud väidetavalt kutsumata külalisena, turvameeste poolt minema viidi.

Reio Laurits kaebas Pressinõukogule, et avaldatud info tema kohta on pahatahtlik ja alusetu, sest ta on karsklane. Kaebaja märkis, et artiklis pole märgitud väljaviskamise põhjust. Kaebaja lisas, et soovis Delfilt vastulause võimalust, kuid seda ei antud.

Delfi vastas Pressinõukogule, et kaebaja käitumine Reformierakonna valimispeol Tartus ei olnud omane täiskasvanud adekvaatsele inimesele, seega on Delfi poolt tema käitumisele joobe tunnuste omistamine asjakohane. Delfi märgib, et kaebaja väljaviskamine peolt tõendab, et ta oli saabunud sinna kutsumata. Delfi väitel ei olnud Reio Lauritsa e-kirjas toimetusele vastulausele omaseid tunnuseid.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Samuti rikkus Delfi koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust. Kuna Reio Laurits oli üks konflikti osapooltest ja tema kohta esitati süüdistusi, siis oleks pidanud küsima ka tema kommentaari. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud kaebaja saama võimaluse ka vastulauseks.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu leiab, et artiklis on oletatud, et kaebaja oli alkoholi tarvitanud, kuid seda oletust ei kinnitanud loos ükski fakt.

Pressinõukogu