Kaebus nr 768
Pressinõukogu otsus 30.11.2017 | TAUNIV.
Virumaa Teataja rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas I ja II kohtuastme avalike suhete teenistuse juhi Janar Filippovi kaebust Virumaa Teatajas 4. oktoobril 2017 ilmunud artikli „Rakvere kohtumaja varjas endist töötajat“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib kohtuprotsessist Rakvere endise kohtuniku üle. Lehe väitel jäeti ajakirjandus kohtusaali ukse taha.

I ja II kohtuastme avalike suhete teenistuse juht Janar Filippov kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on pahatahtlik ja eksitav ning jätab mulje, nagu oleks endist kohtunikku kuidagi soositud ja takistatud kohaliku väljaande ajakirjanikul istungile pääsemast ja seda kajastamast. Kaebaja kinnitusel saatis kohtukordnik ajakirjaniku kohtusaali ukse taha ja sai kohtunikult loa ajakirjaniku saali laskmiseks, kuid ajakirjanik saali ei läinud. Kaebaja hinnangul on artiklis tegemist eksitava infoga, millega on tekitatud põhjendamata kannatusi Rakvere kohtumaja töötajatele.

Virumaa Teataja vastas Pressinõukogule, et toimetus küsis kaebajalt luba kohtusaalis pildistada, kuid sai vastuseks, et kohtunik pole küll vastanud, kuid ajakirjanikud võivad pildistama minna. Leht märkis, et varem on kohtunikud alati vastanud ja andnud loa või mitte.
Selleks ajaks, kui ajakirjanikud kohtusaali ukse taha jõudsid, oli kohtuistung juba alanud ja pildistada enam poleks saanud. Samuti oleks olnud keeruline jälgida istungit poole pealt. Toimetuse väitel tulid ajakirjanik ja fotograaf seetõttu toimetusse tagasi.

Pressinõukogu otsustas, et Virumaa Teataja rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu hinnangul võis asjaolu, et ajakirjanik kohtusaali ei jõudnud, olla tingitud kommunikatsiooniprobleemist kohtu töötajate ja ajakirjanike vahel.

Pressinõukogu