Kaebus nr 772
Pressinõukogu otsus 01.02.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
TV3 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Oksana Zuiko kaebust 30. oktoobril 2017 TV3 eetris olnud „Kuuuurija“ peale ja otsustas, et telekanal ei rikkunud head ajakirjandustava.

Saade räägib Tallinnas Koplis tegutsevast „kassivabrikust“, kust tõukasside pähe ostetud kassid uutes kodudes surevad ja haigestuvad juba mõne nädala möödudes. Kui ostjad müüja poole pretensiooniga pöörduvad, siis saavad nad ähvarduste osaliseks. Saates näidatakse, kuidas „kassivabriku“ pidajad ründasid ka „Kuuuurija“ operaatorit.

Oksana Zuiko kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik sisenes tema koju ebaseaduslikult, ei tutvustanud ennast ja esitas ebaõigeid andmeid. Kaebaja ei ole rahul, et talle ei antud võimalust kommentaariks ja et teda filmiti, kuigi ta selle keelas. Kaebaja märkis, et ei ela antud korteris kuus aastat, nagu saates öeldakse, vaid neli. Samuti ei pea kaebaja õigeks sõna „kassivabrik“ kasutamist. Samuti on kaebaja hinnangul vale väide, et Aleksei Zuiko tegeleb kasside müügiga. Lisaks on saates Oksana Zuiko sõnul teisigi valeväiteid.

TV3 vastas Pressinõukogule, et „kassivabrikute“ puhul on tegemist avalikkuse jaoks olulise teemaga. Saates on käsitletud teemat laiemalt, intervjueeritakse veterinaar- ja toiduameti esindajat ja loomaarsti. TV3 kogutud andmete põhjal tuleb välja, et kaebaja müüb kasse tõupaberiteta ja temalt ostetud kassid on mitmel korral surnud vaid mõned nädalad pärast ostmist. TV3 on seisukohal, et saates ei avaldata kaebaja kohta ebaõigeid või eksitavaid väiteid. TV3 lisas, et Aleksei Zuiko andis saatemeeskonnale ise vabatahtlikult intervjuu ja selgitusi seoses kasside müügitegevusega, mis kinnitab, et tema nimetamine saates ei ole ajakirjanduseetika koodeksi rikkumine.

Pressinõukogu otsustas, et TV3 saade „Kuuuurija“ ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul oli teema avalikkuse seisukohast oluline ja kõik osapooled said sõna.

Pressinõukogu hinnangul oli ajakirjanik sunnitud kaebaja juurde sisenemisel kasutama ajakirjanduslikku eksperimenti, esinedes kassipoja ostjana. Varasematele katsetele kaebajaga ühendust saada Oksana Zuiko ei reageerinud. Kui ajakirjanik ütles, et on huvitatud kassipojast, sai ta kaebajaga kohe ühendust. Pressinõukogu hinnangul on antud asjas olemas avalik huvi ja seetõttu on ajakirjanduslik eksperiment põhjendatud, nagu sätestab ajakirjanduseetika koodeksi punkt 3.7.

Pressinõukogu peab põhjendatuks antud loo kontekstis sõna „kassivabrik“ kasutamist, sest see kirjeldab inimestele ilmekalt kontrollimatut kassipoegade müüki.

Pressinõukogu