Kaebus nr 773
Pressinõukogu otsus 14.12.2017 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Stolitsa kaebust Delfis 1. novembril 2017 ilmunud artikli „Mihhail Kõlvarti valimisvõidu saladus: Stolitsa kirjutas enne valimisi 11 lugu, kuidas Kõlvart muretseb Tallinnas elavate punaveteranide pärast“ peale ja otsustas, et Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Delfi artikkel toob välja 11 Stolitsas ilmunud lugu Mihhail Kõlvartist.

Stolitsa kaebas Pressinõukogule, et tegemist on üldistava valeinfoga. Kaebaja leiab, et artikli pealkirjas tehakse meelevaldne järeldus, et Stolitsa 11 artiklit olid Mihhail Kõlvarti valimisvõidu põhjus. Stolitsa hinnangul on selline pealkiri eksitav ja tegemist on autori oletusega.

Delfi vastas Pressinõukogule, et loo sisu ei ole kriitiline ja samuti ei sisalda see valeväiteid. Delfi väitel on usutav, et valimiste eel ühest isikust 11 korral kirjutamine võib mõjutada lugejate arvamust ja seega on pealkirjas tehtud järeldus loogiline. Delfi pakkus kaebajale kompromissi, milles oli valmis asendama pealkirjas kooloni küsimärgiga, kuid Stolitsa kompromissi ei soovinud.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu arvates ei esitle Delfi artiklit kui teaduslikku analüüsi, vaid kokkuvõtet Stolitsa lugudest, mis räägivad Mihhail Kõlvartist ja sõjaveteranidest. Lugeja saab Delfi artikli põhjal ise otsustada, kas ta nõustub Delfi tõlgendusega või mitte. Samas rõhutab Pressinõukogu, et meediaväljaannete uudislugudes kasutatavad pealkirjad peaksid olema selged ja lugejale üheselt mõistetavad.

Pressinõukogu