Kaebus nr 774
Pressinõukogu otsus 14.12.2017 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Saarte Hääl ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Andres Vinna kaebust Saarte Hääles 3. novembril 2017 ilmunud artikli „Sõrulane tahtis ristida osa kodukohast Sigademaaks“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Andres Vinna ettepanekust võtta kolme Sõrve poolsaare küla mitteametliku nimena kasutusele Sigademaa.

Andres Vinn kaebas Pressinõukogule, et keelas ajakirjanikul info avaldamise. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis käänati tema perekonnanime valesti.

Saarte Hääl vastas Pressinõukogule, et kaebaja kirjast ei olnud võimalik välja lugeda info avaldamise keelamist. Leht märkis, et vastavasisulist kokkulepet pooltel enne artikli ilmumist ei olnud ja ajakirjanik mingit lubadust ei andnud. Leht märkis, et artikkel põhineb avalikult kättesaadaval infol.

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole kaebaja kirjast võimalik välja lugeda info avaldamise keeldu.

Kaebaja perekonnanime on toimetus artiklis juba 6. novembril parandanud.

Pressinõukogu