Kaebus nr 777
Pressinõukogu otsus 14.12.2017 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Saarte Hääl ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Sander Saburi kaebust Saarte Hääles 30. septembril 2017 ilmunud artikli „Võõrale põllule eksinud traktor tõi tüli majja“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Saaremaal toimunud intsidendist, mille käigus sattus traktorist valele maatükile ja purustas seal kasvavad kadakad ja taimed. Artiklis on kirjas, et maaomanik soovib saada kahjutasuks summat, mida kostja peab omakorda väljapressimiseks.

Sander Sabur kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab tema kohta süüdistusi ja kahtlustusi, kuid talle sõna ei anta. Kaebaja leiab, et artiklis on tema kohta esitatud eksitavaid väiteid. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik viitas artiklis tema erakirjale. Kaebaja lisas, et artikli juures olev pilt on tema kui omaniku loata võõral maal lavastatud. Samuti peab kaebaja pildiallkirja naeruvääristavaks. Kaebaja märkis, et ajakirjaniku tööandja on konflikti üks osapooltest, kes ka sõna saab, ja seega ei saa ajakirjanik olla sõltumatu.

Saarte Hääl vastas Pressinõukogule, et artikkel on üles ehitatud kaebaja poolt esitatud väidetele ja süüdistustele kahju tekitajate suunal. Ajakirjanik kontrollis kaebaja esitatud süüdistusi telefoni teel ja veendus, et info vastab tõele. Leht kinnitas, et avaldatu põhineb tõenditega tagatud faktilisel infol.

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja saanud artiklis sõna, loos on viidatud tema kirjadele ja nendes olevad väited kontrollis ajakirjanik kaebajalt üle telefoni teel.

Pressinõukogu