Kaebus nr 778
Pressinõukogu otsus 25.01.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
TV3 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Sandra Napsepa kaebust 20. novembril 2017 TV3 eetris olnud „Kuuuurija“ peale ja otsustas, et telekanal ei rikkunud head ajakirjandustava.

Saade räägib konfliktist ilusalongide vahel.

Sandra Napsep kaebas Pressinõukogule, et saatejuht ei pidanud kinni lubadusest tagada ühe allika anonüümsus. Kaebaja ei ole ka rahul, et tema poolt saatejuhile antud materjali ei kasutatud. Samuti leiab kaebaja, et saates on segamini faktid ja arvamused. Kaebaja ei ole rahul, et saatejuht näitas eravestlusi luba küsimata ning avaldas faktivigu ja valet kaebaja kohta.

TV3 vastas Pressinõukogule, et saate tegemise tingis Sandra Napsepa pöördumine „Kuuuurija“ saatejuhi Katrin Lusti poole. Lugu uurides tulid välja täiendavad asjaolud, mille kohaselt oli kaebaja pöördumise motiiv konkureerivat ilusalongi halvustada. TV3 lisas, et kaebuses ei tooda välja ühtegi konkreetset faktiviga, mis saates väidetavalt avaldati. TV3 on seisukohal, et saates ei ole ühtegi valeväidet avaldatud. TV3 lisas, et konflikti osapooled on sõna saanud ning Sandra Napsepale anti võimalus selgituste andmiseks.

Pressinõukogu otsustas, et TV3 ei ole saates „Kuuuurija“ eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja saanud sõna, nagu ka teine osapool. Pressinõukogu ei saa hinnata saates esinenud osapoolte väidete tõesust, ent saatejuht on võimaldanud mõlemal poolel oma seisukohad esitada. Pressinõukogu jätab rahuldamata kaebaja etteheited, et lugu ei tehtud tema esitatud näpunäidete järgi. Toimetusel on õigus valida oma fookus ja arvestada loo tegemise käigus kogutud materjalidega.

Pressinõukogu juhib Kuuuurija saate tähelepanu vajadusele hoiduda osapoolte konflikti õhutamisest kaamera ees. Selline konfrontatsiooni tekitamine kaamera ees võib moonutada asjade tegelikku seisu.

Pressinõukogu