Kaebus nr 791
Pressinõukogu otsus 01.03.2018 | TAUNIV.
TV3 rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Iraj Zandi kaebust 27. novembril 2017 TV3 eetris olnud „Kuuuurija“ peale ja otsustas, et saade rikkus head ajakirjandustava.

Saates räägivad noored naised, kuidas Iraj Zand on neid ära kasutanud ja šantažeerinud. Samuti on juttu sellest, et mees kohtus lastekodu kasvandikega ning on lastekodu laste ja noorte üritusi (reisi, suvelaagrit) rahaliselt toetanud.

Iraj Zand kaebas Pressinõukogule, et saates on tema kohta avaldatud valeväiteid (vägistamise, šantaaži ja lastekodulaste kohta), mida on refereeritud erinevates internetikeskkondades. Kaebaja märkis, et saates püütakse jätta temast mulje kui pedofiilist. Kaebaja leiab, et ajakirjanik on poolte ja allikatega ja ka tema esindajatega suhtlemisel käitunud ebaeetiliselt ja neid survestanud. Samuti ei ole kaebaja meelest kontrollitud avaldatud väiteid ja allikate usaldusväärsust. Kaebaja ei ole rahul, et talle ei antud reaalset võimalust vastulauseks. Samuti leiab kaebaja, et saatega on talle tekitatud põhjendamata kannatusi.

TV3 vastas Pressinõukogule, et saates tugineti allikate antud ütlustel ja intervjuudel ning allikate väited ja lood kattusid. Saatemeeskond palus kaebajalt kommentaari kolm nädalat enne saate eetrisse minekut, kuid kaebaja keeldus. TV3 lisas, et saates ei avaldatud ebaõigeid väiteid vägistamise ja šantaaži kohta. Samuti ei ole telekanali väitel avaldatud ebaõigeid väiteid lastekodulastega seotu kohta. TV3 märgib, et saates ei ole kaebajat kujutatud pedofiilina. TV3 lisas, et ei ole tekitanud kaebajale põhjendamata kannatusi.

Pressinõukogu otsustas, et TV3 rikkus 27. novembri saates „Kuuuurija“ ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti rikkus saade punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu leiab, et saates on faktid ja oletused segamini ning saatejuht on intervjueeritavaid oma küsimustega suunanud.

Pressinõukogu