Kaebus nr 792
Pressinõukogu otsus 29.03.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Baltic Media Alliance kaebust Postimehe veebis 18. detsembril 2017 ilmunud artikli „Eerik-Niiles Kross: väide, et PBKsse ostetavate saadete sisu pole Eestile ohtlik, on vale“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Arvamusartikkel räägib Tallinna maksumaksja raha eest PBK-s eetriaja ostmisest. Autor leiab, et PBK omaniku Baltic Media Alliance´i väljaanded on analüütikute hinnangutel tuginedes Kremli propaganda levitamise peamisteks kanaliteks Balti riikides.

Baltic Media Alliance (BMA) kaebas Pressinõukogule, et artiklis on faktiviga BMA omaniku kohta (artiklis seisab, et omanik on Vadim Solodov, tegelikkuses on Olegs Solodovs). Samuti peab kaebaja valeks artiklis olevat väidet, et BMA on registreeritud Suurbritannias. Kaebaja märkis, et BMA on registreeritud Läti äriregistris. Lisaks sisaldab artikkel kaebaja meelest teisigi valeväiteid. Kaebaja palus Postimehel eksitava ja ebaõige info levitamise pärast artikli veebist eemaldada ja avaldada valeinfo ümberlükkamise, kuid väljaanne seda ei teinud.

Postimees vastas Pressinõukogule, et andis 29. detsembril sõna PBK esindajale Eestis Margus Merimale, kes vastas pikalt ja põhjalikult kõigile PBK-d puudutavatele küsimustele ning muu hulgas selgitas ka PBK ja Pervõi Kanali vahekorda.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist Eerik-Niiles Krossi arvamuslooga, milles autor avaldas oma seisukohad. Postimees avaldas 29. detsembril intervjuu PBK esindajaga Eestis, kes sai võimaluse arvamusloos olnud valeväited ja -faktid ümber lükata.

Pressinõukogu