Kaebus nr 793
Pressinõukogu otsus 29.03.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas ajalehe Stolitsa kaebust Delfis 20. detsembril 2017 olnud artikli „Mihhail Kõlvart teeb maksumaksja raha eest võimsat venekeelset propagandat“ peale ja otsustas, et Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Stolitsa igas lehenumbris ilmub üks lugu sellest, kuidas Mihhail Kõlvart koos teiste Tallinna juhtidega veterane toetab.

Stolitsa kaebas Pressinõukogule, et artiklis nimetatakse Stolitsat Keskerakonna venekeelseks propagandatrükiseks. Stolitsa leiab, et artikkel eksitab lugejaid, kuna autor esitab oma oletusi faktina. Stolitsa märkis kaebuses, et Stolitsa on Tallinna linna väljaanne ja ei oma seost Keskerakonnaga. Stolitsa lisas, et Delfi loos viidatud artiklites olid lood veteranide elust, haigustest ja olukorrast ning sellest, kuidas neid saab aidata. Stolitsa märgib, et toetusi kogub MTÜ Fond Rõõmukuulutus, mitte Delfi artiklis nimetatud Kõlvarti fond.

Delfi vastas Pressinõukogule, et kuna Keskerakond on Tallinnas võimul, siis kajastab Stolitsa kui Tallinna linna omandis olev ajaleht aktiivsete keskerakondlaste tegevust. Kuna Stolitsa levitab võimuloleva Keskerakonna liikmete ideid ja tutvustab nende tegevust, siis ongi tegemist propagandaga. Delfi selgitas, et MTÜ Fond Rõõmukuulutus ei ole varasemalt veteranide abistamisega tegelenud ja enne Kõlvarti algatatud kampaaniat puudus MTÜ-l üldse majandustegevus. Delfi märkis, et MTÜ nimetamine Kõlvarti fondiks on asjakohane, sest Mihhail Kõlvarti kampaania käib selle fondi kaudu.
Pressinõukogu otsustas, et kuna Delfi artikli näol on tegemist mitte uudis-, vaid arvamusartikliga, siis ei eksitud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul võib autor arvamusartiklis esitada oma hinnangut, nimetades Stolitsat Keskerakonna propagandatrükiseks. Samuti ei ole arvamusartiklis eksitav nimetada MTÜ-d Fond Rõõmukuulutus Kõlvarti fondiks, sest just tänu Mihhail Kõlvarti algatatud kampaaniale hakkas MTÜ veteranide heaks reaalselt tegutsema.

Pressinõukogu