Kaebus nr 799
Pressinõukogu otsus 29.03.2018 | TAUNIV.
Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Pharma Holding OÜ kaebust Eesti Ekspressis 10. jaanuaril 2018 ilmunud artikli „Tallinn nihverdab valveapteegi hangetel“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Tallinna valveapteegi hanke on mitmeid kordi võitnud Südameapteek, sest Tallinna linn kuulutab hankeid välja kummalistel aegadel ja väga lühikeseks ajaks, mistõttu ei oska konkurendid hanget oodata ega saa sellel osaleda.

Pharma Holding kaebas Pressinõukogule, et artikkel loob lugejatele mulje, et kaebaja on osutanud valveapteegi teenust Tallinnas vähemalt aastast 2005. Samuti leiab kaebaja, et artikkel sisaldab valeväiteid selle kohta, nagu hoiaks linn kaebajat hanketingimustega kursis ja nagu oleks apteegi esindaja andnud linnaametnikule sularaha. Kaebaja ei ole ka rahul, et Südameapteegi esindajate väited jäävad artiklis tahaplaanile. Kaebaja ei ole rahul, et leht ei avaldanud vastulauset, mis oli otse suunatud vaidlustatud väidete vastu.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et erinevate firmade kaudu on Südameapteeki juhtinud samad isikud ja seega ei ole lugejaid artiklis eksitatud. Leht lisas, et Tartu Ülikooli Apteek ja Benu Apteek kinnitasid, et tänu dokumentide esitamise lühikesele tähtajale ei ole eelnevat infot omamata võimalik pakkumist kokku panna. Samuti kinnitasid lehele kaks usaldusväärset allikat, et hanketingimused on osutajaga eelnevalt kooskõlastatud. Leht kinnitas, et uurimisasutus on sularaha üleandmisega kursis ja lehel on olemas ka allika kinnitus. Eesti Ekspress selgitas, et ajakirjanikule kaebaja esindajate saadetud e-kirjad ei olnud vastulaused ja need avaldati artiklis kaebaja esindajate selgitusena.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel oletust altkäemaksu kohta, mis ei ole aga faktidega kinnitust leidnud.

Pressinõukogu