Kaebus nr 802
Pressinõukogu otsus 26.04.2018 | TAUNIV.
Harju Elu rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Mati Grabbi kaebust Harju Elus 10. novembril 2017 ilmunud artikli „Kaks kanget venda tülitsevad külavahetee pärast“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib kahe venna tülist ühise tee pärast.

Mati Grabbi kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab eksitavat infot tee sulgemise, kiirabi, vendade vanematele maja ehitamise ja pärimise ning muu kohta. Kaebaja märgib, et ei ole ajakirjanikku löönud, vaid lükkas käega eemale pildistamisvalmis pandud kaamera. Kaebaja ei ole ka rahul, et tema tervise kohta on artiklis avaldatud infot, mis avalikkuse seisukohast ei ole tähtis.

Harju Elu vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik vestles mõlema tülitseva osapoolega ja kasutas kirjalikke allikaid. Ajakirjanik tegi ka blokeeritud teest foto, mis ilmus koos artikliga. Leht lisas, et toimetuse käsutuses on kiirabibrigaadi info selle kohta, et abivajajani jõuti viivitusega, kuna GPSi järgi märgitud tee oli blokeeritud. Leht märkis, et artiklis said mõlemad osapooled sõna ja artikkel eksitavat infot ei sisalda.

Pressinõukogu otsustas, et Harju Elu rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.6., mis näeb ette, et andmeid ja arvamusi konkreetsete inimeste tervisliku seisundi kohta ei avaldata, välja arvatud juhul, kui inimene on andmete avaldamisega nõus või kui niisuguste andmete avaldamist nõuab avalikkuse huvi. Pressinõukogu hinnangul ei olnud antud artikli seisukohast vajalik avaldada infot kaebaja tervise kohta.

Pressinõukogu