Kaebus nr 805
Pressinõukogu otsus 26.04.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Lasnamäe gümnaasiumi kaebust venekeelses Delfis 5. veebruaril 2018 ilmunud artikli „Meie tervist ei hinnata! Lasnamäe gümnaasiumi õpilased sõdivad koolisöökla toidu vastu“ peale ja otsustas, et väljaanne ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Lasnamäe gümnaasiumi õpilaste võitlusest koolisööklaga, kus pakutakse laste väitel liiga sageli makarone, portsionid on väikesed ja toidu seest võib leida juuksekarvu. Õpilaste väitel kooli juhtkond neid kahe aasta jooksul kuulda võtnud ei ole. Koolidirektori sõnul temale aga ühtegi kirjalikku avaldust ei ole laekunud.

Lasnamäe gümnaasiumi direktor Andrei Kante kaebas Pressinõukogule, et artiklis olev info on eksitav ja selles olevad faktid kontrollimata. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis toetutakse Instagrami lehele, kuhu on laetud valikuliselt kahtlase päritoluga fotosid. Kaebaja märgib, et artiklis olev info sööklas toimunud kontrolli kohta ei vasta tõele. Kaebaja lisas, et fotodel on näha kooli logo, mida on moonutatud. Kaebaja ei ole rahul, et tema kommentaar avaldati luba küsimata.

Delfi vastas Pressinõukogule, et tegemist on Lasnamäe Gümnaasiumi sööklas tehtud piltidega. Delfi märkis, et toimetus ei kahtle piltide Instagramis avaldamise eesmärgis, milleks on juhtida tähelepanu ebakvaliteetsele toidule. Delfi lisas, et artiklis on selgelt eristatavad õpilaste seisukohad ja direktori seisukoht. Delfi leiab, et artikkel on tasakaalustatud, avaldatud on kõikide osapoolte seisukohad ning lugu ei sisalda valet ega eksitavat infot.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on artiklis avaldatud info kontrollitud ning sõna on saanud nii õpilased kui ka direktor.

Pressinõukogu