Kaebus nr 806
Pressinõukogu otsus 26.04.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas David Abramsoni kaebust Eesti Ekspressis 3. jaanuaril 2018 ilmunud artikli „McDonaldsi maja bossil kukkusid hambad suust: „Isegi süüa enam pole!“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib kunagisest Tallinna Viru tänava McDonaldsi maja bossist, kel nüüd ei jätku enam söögi ostmiseks raha. Artiklis räägitakse maja ajaloost ja selles on öeldud, et Viru 24 maja kuulub kahele vanale juudile.

David Abramson kaebas Pressinõukogule, et teda solvab artiklis olev nimetus „vanad juudid“. Kaebaja ei ole ka rahul, et toimetus tema pöördumisele ei vastanud.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artiklis kasutatud väljend „vanad juudid“ ei ole solvav, vale ega halvustav. Leht lisas, et kuna kaebaja on üle 90 aasta vana ja rahvuselt juut, siis ei ole tema nimetamine „vanaks juudiks“ eksitav.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on tegemist pigem hea maitse küsimusega, kas sellist väljendit kasutada või mitte.

Pressinõukogu