Kaebus nr 807
Pressinõukogu otsus 26.04.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Rahvusringhääling ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas „Maksud Lätti“ aktisooni korraldajate kaebust Eesti Rahvusringhäälingus AK-s 24. veebruaril 2018 eetris olnud saatelõigu peale ja otsustas, et telekanal ei rikkunud head ajakirjandustava.

24. veebruaril vaid 9 minutit kestnud AK tegi saate lõpuosas lühiülevaate aktsioonist „Maksud Lätti“. Saatelõigus nimetatakse, et osa autosid jäi piirile alkoholipoodi, kuid osa sõitis neist veel edasi.

„Maksud Lätti“ aktisooni korraldajad kaebasid Pressinõukogule, et AK kajastus jättis vale mulje, nagu olnuks ürituse eesmärk külastada ainult alkoholipoode, mis ei vasta aga tõele. Kaebaja selgitas, et algusest peale oli planeeritud suund Mazsalacasse, kus toimus meeleavaldus. Kaebaja ei ole rahul, et on eksitud ka osalejate suurusjärguga. Kaebaja märkis, et aktsioonis osales 1500 autot.

Eesti Rahvusringhääling vastas Pressinõukogule, et uudises on välja toodud, et tegemist oli aktsiisipoliitika vastase protestiga. Kuna lühiuudise pikkus oli 20 sekundit, ei olnud võimalik sinna sisse tuua rohkem infot, nagu aktsiooni korraldus või korraldajate kommentaarid. ERR selgitas, et loos ei ole konfliktset olukorda, vaid esitati aktsiooni lühikirjeldus. ERR leiab, et hinnangut „tuhatkond autot“ võib pidada adekvaatseks ja loos faktivigu ei esine.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Rahvusringhääling ei rikkunud 24. veebruari AK-s ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist aktsiooni lühikirjeldusega, milles rõhutati, et tegemist oli aktsiisipoliitika vastase üritusega. Samuti ei pea Pressinõukogu eksitavaks tuhatkonna auto nimetamist.

Pressinõukogu