Kaebus nr 810
Pressinõukogu otsus 24.05.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kairi Päärsoni kaebust Eesti Ekspressis 31. jaanuaril 2018 ilmunud artikli „Inetu tüli iluäris: röövimine päise päeva ajal telekaamerate ja politsei silme all“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, kuidas Kairi Päärson viis ilusalongist Ztudio ära kalli tehnika ja kreemid, sest ilusalongi omanik pettis temalt väidetavalt raha välja.

Kairi Päärson kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valeväiteid. Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri on eksitav ja kaebajat solvav, sest tegelikkuses mingit röövi ei toimunud. Kaebaja leiab, et info tõesust ja allikate usaldusväärsust ei kontrollitud.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artikli pealkirjas ei mainita kaebaja nime ja see, et ilusalongist viidi asjad minema vara valdajate tahte vastaselt, on õige. Seega ei ole lehe kinnitusel artikli pealkiri eksitav. Leht märkis, et kaebaja on oma isiklikke varalisi suhteid avalikkuses soovinud kajastada ja seega saab teda määratleda avaliku elu tegelasena. Leht märkis, et erinevatelt salvestustelt on näha, mis toimus salongis ja õues ning seega on artiklis olevad väited toimunud kohta tõestatud. Leht lisas, et andis kaebajale sõna.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on konflikti osapoolte tegevust kajastatud ja mõlemad pooled on saanud sõna.

Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri kaebaja suhtes eksitav ega solvav, sest on kooskõlas toimunuga ja artikli sisuga.

Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis esitatud väidetes alust kahelda, sest toimunut kinnitavad salvestused.

Pressinõukogu