Kaebus nr 813
Pressinõukogu otsus 24.05.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas OÜ Õuetuba kaebust Õhtulehes 27. ja 28. veebruaril 2018 ilmunud artikli „„Kodutundele“ annetusi koguv firma ostis endale ligi 295 000 euro eest maja“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et „Kodutundele“ annetusi koguv firma OÜ Õuetuba ostis ligi 295 000 euro eest maja, kus elab sees firma omanik Kristi Nilov. Artiklis saab sõna ka Kristi Nilov.

OÜ Õuetuba kaebas Pressinõukogule, et kaebajale ajakirjaniku poolt esitatud küsimuste foon oli erapoolik ja negatiivne, sisaldades juba eos etteheidet ja eeldust, et annetajate raha on segamini läinud firma rahaga. Kaebaja märgib, et artikkel jätab mulje, nagu oleks maja soetatud annetuste toel. Kaebaja ei ole rahul, et leht eksitatavat infot ei eemaldanud ega lükanud seda ümber.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et artiklis esitatud faktiväited on õiged, sest maja ostis OÜ Õuetuba ja Kristi Nilov on ise lehele kinnitanud, et ta elab selles majas. Leht märkis, et artiklis ei ole mainitud, et kinnistu osteti annetustest saadud raha eest. Leht lisas, et ajakirjanik pöördus Kristi Nilovi poole mitu korda, kuid kaebaja ei soovinud midagi selgitada. Lehe väitel ei ole kaebaja esitanud vastulauset ega soovi lisakommentaariks.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et artikkel sisaldab piisavas mahus OÜ Õuetuba ja selle juhataja Kristi Nilovi seisukohti. Pressinõukogu hinnangul ei ole ka kaebaja ümber lükanud artiklis avaldatud väiteid, et maja ostis firma ja et ta elab seal oma perega.

Pressinõukogu ei langeta otsust annetuste kasutamise kohta, sest artiklis ei ole väidetud, et firma kasutas annetusi maja ostmiseks.

Pressinõukogu