Kaebus nr 82
Pressinõukogu otsus 24.03.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV.
SL Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Aivo Õuna kaebust SL Õhtulehes 9. detsembril 2004 ilmunud uudise „Lapsevägistaja mõisteti vangi” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Aivo Õun kaebas Pressinõukogule, et artiklis käsitletakse teda kurjategijana, kuigi kohtuotsus ei ole veel jõustunud. Kaebaja peab uudises olevat infot eksitavaks ning kompromiteerivaks ja leiab, et uudise avaldamine on toonud kannatusi tema perele.

SL Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et avaldas uudise peale süüdimõistva kohtuotsuse langetamist. Lisaks pärines avaldatud lugu uudisteagentuurilt BNS ning üldtunnustatud praktika kohaselt pole nõutav agentuuri algallikaid üle kontrollida.

Pressinõukogu otsustas, et SL Õhtuleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest tugines oma artiklis kohtu poolt tehtud otsusele. Vastavalt eetikakoodeksile teenib ajakirjandus avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta.

Pressinõukogu