Kaebus nr 820
Pressinõukogu otsus 30.08.2018 | TAUNIV.
Elu24 rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Aili Sture kaebust Elu24-s 7. aprillil 2018 ilmunud artikli „Sky Plusi uus saatejuht on Liis Lemsalu kallimaga salasuhtes?“ peale ja otsustas, et väljaanne rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis on väidetud, nagu oleks Sky Plusi saatejuht Aili Sture lauljatar Liis Lemsalu kallimaga salasuhtes.

Aili Sture kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valeinfot ja kahjustab tema mainet. Kaebaja ei ole rahul, et kuigi ta ütles ajakirjanikule, et ei tunne Karl-Erik Kodu, siis loo pealkirjas oli ikkagi väide esitatud küsimärgiga. Kaebaja lisas, et artikkel kustutati 10. aprillil, kuid kolm päeva jõudis see olla Elu24-s üleval. Kaebaja ei ole rahul, et loo kustutamisel ei avaldanud toimetus vabandust.

Elu24 vastas Pressinõukogule, et loo pealkiri jättis vale mulje ja seetõttu lugu kustutati. Elu24 lisas, et on kaebaja ees korduvalt vabandanud ja pakkunud kompromissi.

Pressinõukogu otsustas, et Elu24 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul jätab lugu mulje, nagu oleks kaebaja Liis Lemsalu kallimaga salasuhtes.

Samuti rikkus Elu24 ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda infot teada. Pressinõukogu hinnangul on tegemist kolme inimese eraeluga, mida avalikkusel ei ole avaja teada. Lisaks on loos avaldatud teadlikult valeinfot.

Elu24 rikkus ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib info tõesust ja usaldusväärsust. Antud juhul jättis toimetus info ja allikad kontrollimata.

Pressinõukogu