Kaebus nr 831
Pressinõukogu otsus 30.08.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimehe veeb ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas teadurite ja akadeemikute kaebust Postimehe veebis 14. mail 2018 ilmunud artikli „Fundamentaalfüüsika teaduse suund Eesti ülikoolides on hakanud arenema väärastunud teed pidi“ peale ja otsustas, et Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis küsib selle autor, kuidas on võimalik Tallinna või Tartu Ülikoolis õpetada stringiteooriat, mille olemust pole katseliselt tõestatud.

Teadurid ja akadeemikud kaebasid Pressinõukogule, et praktiliselt ükski artiklis esinev teadusesse puutuv väide ei vasta tõele. Kaebajad leiavad, et enne arvamusartikli avaldamist oleks toimetus pidanud küsima sõltumatute spetsialistide arvamust.

Postimees vastas Pressinõukogule, et artikkel oli Postimehe arvamusportaalis nähtav alla tunni ja selle ilmumine oli seotud toimetaja tehnilise eksimusega. Postimees lisas, et samas on tegemist arvamuslooga, mille autor väljendab oma isiklikke hinnanguid. Postimees märkis, et sarnast artiklit avaldades riskib väljaanne oma mainega ja tegemist ei ole hea ajakirjandustava rikkumisega. Just mainest lähtuvalt Postimees loo ka kustutas.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist arvamuslooga, kus autor väljendas oma seisukohti. Lugu oli nähtav vaid tund aega, kuni Postimees ise tuvastas artikli mittevastavuse oma kvaliteedinõuetele ja võttis loo maha.

Pressinõukogu