Kaebus nr 832
Pressinõukogu otsus 30.08.2018 | TAUNIV.
Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kaebust Eesti Päevalehes ja Delfis 18. mail 2018 ilmunud artikli „EKRE läheb riigikogu valimiskampaaniat tegema tühja rahakoti ja professionaalse abita“ peale ja otsustas, et väljaanded rikkusid head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et võrreldes teiste erakondadega ei ole EKREl Riigikogu valimiste eel kampaaniaks suurt summat raha ega ka ühegi reklaamiagentuuriga koostöölepet. EKRE ise probleemi ei näe ja peab olulisemaks valimissõnumit.

EKRE kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri sisaldab kahte valeväidet. EKRE väitel on „tühi rahakott“ ajakirjaniku fantaasia vili, sest ka 20 000 eurot kontol ei anna alust väita, et valmiskampaaniat minnakse tegema tühja rahakotiga. EKRE leiab, et ajakirjanik on erakondade rahalise seisu avalikke andmeid teadlikult eiranud. Samuti ei vasta kaebaja kinnitusel tõele teine pealkirjas olev väide, et valimiskampaaniat minnakse tegema professionaalse abita. Artiklis sõna saanud inimesed väidavad kaebaja sõnul vastupidist ja loost tuleb välja, et valimiskampaania ajal kasutatakse loovagentuuri teenuseid. EKRE taotles toimetuselt vastulauset ja faktivea parandamist, kuid toimetus keeldus.

Eesti Päevaleht ja Delfi vastasid Pressinõukogule, et toimetus tutvustas EKREle arvutuskäiku, mis näitas, et erakonna kontol on vaba raha maksimaalselt 20 000 eurot. Kuna teistel erakondadel on kõikunud varasemad valimiskampaaniate kulud miljoni ja kahe vahel ning EKRE on tõusnud kolmanda koha erakonnaks, siis toimetuse hinnangul võib neil valimiskampaaniaks vaja minna vähemalt pool miljonit. Seetõttu saabki väita, et erakonna rahakott on valimiskampaania kontekstis tühi. Toimetuse väitel tuleb artiklist välja, et EKRE kampaania sisulistes küsimustes kellegi abi ei soovi, reklaamiagentuuridelt oodatakse vaid tehnilist abi. Toimetus märkis, et Jaak Madisson tutvus artikliga ega teinud ettepanekut fakte parandada. Toimetus lisas, et vastulause võimalust EKREle ei antud, kuna faktivigu ei olnud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul ei vasta pealkiri artikli sisule, sest loos ei tõestata, et EKRE rahakott on tühi. Samuti tuleb artiklist välja, et EKRE kasutab meediapindade hankimisel professionaalsete vahendajate abi.

Pressinõukogu