Kaebus nr 833
Pressinõukogu otsus 30.08.2018 | TAUNIV.
Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Liisa Oviiri kaebust Eesti Ekspressis 9. mail 2018 ilmunud artikli „Sotside PR-firma on võitnud ridamisi riigihankeid sotside valitsemisalas“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et sotsiaaldemokraatide suhtekorraldusfirma KPMS on viimase paari aasta jooksul võitnud ligi 90% EASi poolt välja jagatavast suhtekorraldusrahast. Enamus võite EASi suhtekorraldusrahale on artikli väitel pärit Liisa Oviiri valitsemisajast ministrina.

Liisa Oviir kaebas Pressinõukogule, et erakonna ministrite ja EASi suhtekorraldusalase raamhanke vahel seose rõhutamine on meelevaldne ja pahatahtlik ega vasta tõele. Kaebaja ei ole rahul, et erakonna poole kommentaariks ei pöördutud. Liisa Oviir märkis, et tegemist on allasutuse suhtekorraldusteenuse rutiinse hankeprotsessiga, millest ministrit kunagi ei teavitata.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et personaalselt ei ole Liisa Oviiri kohta ühtegi valeväidet. Leht lisas, et kommentaari küsiti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsevalt ministrilt Urve Palolt, kes kommentaarist keeldus.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul on jäetud lugejatele mulje, et Liisa Oviiri ministriks oleku ajal eelistas tema valitsemisalas olev EAS sotsiaaldemokraatidega seotud suhtekorraldusfirmat KPMS. Pressinõukogu hinnangul on tegemist seose loomise ja süüdistusega, millele oleks pidanud küsima Liisa Oviiri kommentaari.

Seda, et ajaleht oli suhelnud Urve Paloga, artiklist ei nähtu. Kui allikas keeldub kommentaaridest, tuleks antud tõik artiklis esile tõsta, näitamaks, et osapooltele on antud sõna, kuid nad on sellest keeldunud.

Pressinõukogu