Kaebus nr 837
Pressinõukogu otsus 30.08.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Eesti Apteekrite Liidu kaebust Eesti Päevalehes 11. aprillil 2018 ilmunud artikli „Analüüs: apteegireformi propagandasõjast väljub võitjana ainult Margus Linnamäe“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel analüüsib infosõda, mis on seotud kahe aasta pärast lõppeva apteegiomandi reformiga.

Eesti Apteekrite Liit kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri ja sisu on eksitavad, autori arvamused, oletused ja faktid ei ole eristatavad ja loos esitatud seosed on meelevaldsed. Kaebaja leiab, et Apteekrite Liidu kohta esitatakse tõsiseid süüdistusi, kuid sõna ei anta.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et Eesti Apteekrite Liidu kohta ei esitata artiklis ühtegi faktiväidet. Leht märkis, et artiklis esitatud väited on õiged, lisaks viibis ajakirjanik vaatlejana Riigikogu sotsiaalkomisjoni ja õiguskomisjoni apteegireformi teemalisel ühisistungil, millele ta ka oma analüüsis viitas. Leht märkis, et artikli autor on apteegireformist viimase poole aasta jooksul kirjutanud mitu lugu ja suhelnud mitmekümne inimesega ja seega omandanud piisavalt teadmisi, et seda valdkonda analüüsida. Leht kinnitas, et ajakirjanik ei ole analüüsis väljendanud isiklikke seisukohti, vaid lahanud tekkinud olukorda ja arutlenud tuleviku üle.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et kuna tegemist on arvamuslooga, apteegireformi analüüsiga ja Eesti Apteekrite Liidu kohta ei ole konkreetselt süüdistusi esitatud, ei olnud põhjust kaebajale sõna anda.

Kuna tegemist oli analüüsiga, oli Pressinõukogu arvates artikli autoril õigus ka seisukohti avaldada.

Pressinõukogu