Kaebus nr 838
Pressinõukogu otsus 30.08.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Stolitsa peatoimetaja Aleksandr Tšaplõgini kaebust Delfis 30. mail 2018 ilmunud artikli „Stolitsa peatoimetaja Aleksandr Tšaplõgin ja tema sõbrad rõõmustasid sotsiaalmeedias Babtšenko surma üle“ peale ja otsustas, et     Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel väidab, justkui oleks Aleksandr Tšaplõgin koos sõpradega sotsiaalmeedias rõõmustanud vene ajakirjaniku Arkadi Babtšenko surma üle.

Aleksandr Tšaplõgin kaebas Pressinõukogule, et artikkel on vale ja sisaldab tema kohta mittetõest ja pahatahtlikku moonutatud infot. Kaebaja märkis, et oma postituses väljendas ta ükskõiksust, mitte rõõmu.

Delfi vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik hindas kaebaja postitust kahjurõõmsaks. Delfi leiab, et kajastas kaebaja postitust moonutamata.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et loo pealkiri vastab sisule, sest kaebaja sotsiaalmeedia postituses tuntakse kahjurõõmu või parastatakse Arkadi Babtšenko surma üle.

Pressinõukogu