Kaebus nr 844
Pressinõukogu otsus 20.09.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Lääne Elu ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Mari-Epp Tähe kaebust Lääne Elus 16. juunil 2018 ilmunud artikli „Lasteaia direktor läks vanemate kaebuse peale pensionile“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib konfliktist Haapsalu lasteaias Tõruke, kus lapsevanemad on lasteaia peale linnale mitu kaebust esitanud. Üks neist puudutab last, kes käib peale oma koolitunde lasteaias mängimas.

Mari-Epp Täht kaebas Pressinõukogule, et lasteaed ei ole keelanud koolis käivatel lastel tulla õhtuti rühma väiksematega mängima. Kaebaja märkis, et kindlasti ei ole sel puhul olnud võimu kuritarvitamist ega koolilapse söötmist ja hoidmist. Kaebaja märkis, et väikeses kogukonnas on laps tuvastatav.

Lääne Elu vastas Pressinõukogule, et laps ei ole selle artikli põhjal identifitseeritav. Leht lisas, et artikkel ei keskendu sellele, kas ja kuidas laps mängib, vaid lasteaia juhtimisprobleemidele. Kuna lasteaedade juhtimine allub otseselt kaebajale, on avalikkusel õigus teada, et üks linnaametnik kasutab linnaasutust tasuta lastehoiuna.

Pressinõukogu otsustas, et Lääne Elu ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul oli artikkel konfliktist lasteaias ja linna haridusnõuniku võimalikust võimu kuritarvitamisest, mitte niivõrd konkreetsest lapsest. Pressinõukogu arvates on laps tuvastatav vaid piiratud ringis, kes lasteaias toimuvat juba niigi teavad. Pressinõukogu leiab, et artikli põhjal ei ole võimalik last laiemas ringis tuvastada. Samuti leiab Pressinõukogu, et kaebajale pakuti sõna, kuid kaebaja sisulist kommentaari ei andnud.

Samas rõhutab Pressinõukogu vajadust igakordselt väga hoolikalt kaaluda, kas alaealiste käsitlemine ühes või teises loos on vajalik.

Pressinõukogu