Kaebus nr 848
Pressinõukogu otsus 20.09.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kose vallavalitsuse kaebust Postimehe veebis 18. juulil 2018 ilmunud artikli „Avatud uks tõi ametnikule pahanduse kaela“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Kose vallavalitsuses juhtunust, mille käigus vallamaja koridoris viibinud naine kuulis pealt ametniku vestlust, kuna kabineti uks oli lahti. Vestlus sisaldas koridoris viibinud naise meelest delikaatseid isikuandmeid.

Kose vallavalitsus kaebas Pressinõukogule, et artikkel ei ole erapooletu, sest tugineb vaid vestlust pealt kuulnud naise seisukohtadele. Kaebaja leiab, et loos oleks pidanud olema ka sotsiaaltööspetsialisti, kelle vestlust pealt kuuldi, kommentaar. Kaebaja ei ole rahul, et ametnikelt küsis ajakirjanik kommentaari vaid selle kohta, kas taoline intsident aset leidis. Kaebaja leiab, et ajakirjandusse lekkinud andmed on ebatäpsed ja moonutatud.

Postimees vastas Pressinõukogule, et artiklis said sõna mõlemad konflikti pooled. Lisaks suhtles ajakirjanik vallavanema, vallasekretäri ja sotsiaalkindlustusameti esindajaga. Leht lisas, et ajakirjanikul ei olnud alust kahelda toimetusse pöördunud naise pahatahtlikkuses, sest pöörduja ei teadnud ametniku nime, kelle vestlust ta pealt kuulis. Leht lisas, et ametnik ei soovinud anda täpsemaid kommentaare talle esitatud süüdistuste kohta, sest see kahjustanuks isiku huve, kellest oli pealtkuuldud vestlus.

Pressinõukogu otsustas, et Postimehe veebis ilmunud artikliga ei eksitud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on mõlemad konflikti osapooled sõna saanud. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli teema mitte isik, kellest pealtkuuldud vestluses räägiti, vaid avatud uks ja sellega tekitatud võimalus kuulata pealt vestlusi, mis võivad sisaldada isikuandmeid.

Pressinõukogu