Kaebus nr 854
Pressinõukogu otsus 22.11.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Nomse OÜ kaebust Postimehes 2. oktoobril 2018 ilmunud artikli „Päeval ehitajad, õhtul roolijoodikud ja vargad“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib ehitustel töötavatest poolakatest ja ukrainlastest, kellest viimased politseile joobes autojuhtimise ja poevargustega muret valmistavad. Artiklis tuuakse välja, et võõrtöölisi vahendavad Eestis Esmika ja Nomse OÜ.

Nomse OÜ juhatuse esimees Oleg Nurme kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valeväiteid ja põhjendamata hinnanguid. Kaebaja leiab, et valeinfo on artiklis avaldatud firma maksuvõla kohta. Samuti ei ole kaebaja rahul, et võõrtööliste rikkumised püütakse veeretada vahendusfirmade kaela. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik talle helistades end ei tutvustanud ega saatnud hiljem sõnumit. Kaebaja ei ole rahul, et ta ei saanud artiklis sõna, kuigi tema firma kohta loodi artiklis negatiivne foon.

Postimees vastas Pressinõukogule, et Oleg Nurme on oma Poolasse registreeritud ettevõtte ja erinevate Eesti juriidiliste kehade kaudu üks suuremaid võõrtöötajate vahendajaid Eestis. Postimehe väitel oli firmal artikli kirjutamise hetkel 100 000 euro suurune maksuvõlg ja see, et see tänaseks on vähenenud, ei muuda võlga olematuks. Postimees lisas, et ajakirjanik tutvustas end Postimehe ajakirjanikuna, kuid kuuldes ajakirjaniku teemapüstitust katkestas Oleg Nurme kõne.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole Nomse OÜ kohta selliseid süüdistusi seoses võõrtööjõuga esitatud, et artikli ilmumise oleks ilma kaebaja kommentaarita pidanud edasi lükkama. Pressinõukogu kasutada olevast materjalist ei nähtu, et artiklis oleks esitatud valeandmeid.

Pressinõukogu