Kaebus nr 857
Pressinõukogu otsus 22.11.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liidu Tallinna Koguduse juhatuse liikme Tan Silliksaare kaebust Eesti Päevalehes 14. septembril 2018 ilmunud artikli „Kümme päeva koolitust ja 280 eurot ning lapsest saab selgeltnägija“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib lastele pakutavast selgeltnägemise kursusest, mis lubab lahendada laste hingemured. Kursust kommenteerivad artiklis terviseamet ja tarbijakaitseamet, psühholoog ja Eesti esiskeptik. Artiklis ütleb psühholoog: „Näiteks Jehoova tunnistajad on ohtlikumad. Kui seal juba oled, siis välja sealt ei saa. Aga selgeltnägemine on ohutum.“.

Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liidu Tallinna Koguduse juhatuse liige Tan Silliksaar kaebas Pressinõukogule, et ajaleht ei andnud Jehoova tunnistajatele võimalust nende kohta esitatud tõsiseid süüdistusi kommenteerida. Samuti ignoreeris leht kaebaja väitel tema vastulause soovi.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et artiklis avaldatud hinnang, et Jehoova tunnistajad on süsteemse ajupesuga sekt, põhineb õigetel faktilistel asjaoludel ja avalikult kättesaadavatel materjalidel. Leht märkis, et endised Jehoova tunnistajad on koondunud veebilehel, kus kirjeldatakse suuri raskusi organisatsioonist lahkumisel.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu arvates oli Jehoova tunnistajate kohta avaldatu puhul tegemist psühholoogi hinnanguga, mis tugines endiste Jehoova tunnistajate veebilehele ja Jehoova tunnistajate veebilehel avaldatule. Lisaks leiab Pressinõukogu, et Jehoova tunnistajad ei olnud loo fookuses ja tegemist oli eksperdi poolt kasutatud illustreeriva näitega.

Pressinõukogu