Kaebus nr 86
Pressinõukogu otsus 24.03.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tanel Treima kaebust Eesti Ekspressis 3. veebruaril 2005 ilmunud loo “Naisteahistaja pandi vangi” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Tanel Treima kaebas Pressinõukogule, et artiklis käsitletakse teda kurjategijana, kuid kohtuotsus ei ole veel jõustunud. Kaebaja peab artiklis olevat infot moonutatuks ja eksitavaks.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artiklis kajastati kohtuotsust. Leht märkis, et
ajakirjandusel on õigus ja kohustus jagada infot selle kohta, milliseid otsuseid on kohus teinud. Juhul, kui isik osutub süütuks, on tema õigusi rikutud alusetu otsusega, aga mitte ajakirjanduse poolt ühiskonnas toimuva kajastamise läbi.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest tugines oma artiklis kohtu poolt tehtud otsusele. Vastavalt eetikakoodeksile teenib ajakirjandus avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta.

Pressinõukogu