Kaebus nr 861
Pressinõukogu otsus 13.12.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Põhjarannik ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Jõhvi vallavalitsuse kaebust Põhjarannikus 27. oktoobril 2018 ilmunud artikli „Jõhvi võim lasi kogenud lasteaiajuhi päeva pealt lahti“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Jõhvi lasteaia Sipsik kauaaegne juht kaotas päeva pealt töö selle eest, et viis lasteaia töötajad õppereisile Tallinna ja jättis lasteaialapsed mihklilaadale laulma toomata. Jõhvi lasteaedade direktor ütleb artiklis, et pidas vallandamisotsuse tegemisel nõu ka vallavalitsusega.

Jõhvi vallavanem Martin Repinski kaebas Pressinõukogule, et kuigi Jõhvi Lasteaiad on vallavalitsuse hallatav asutus, on töölepingu ülesütlemine direktori pädevuses. Kaebaja ei ole rahul, et Jõhvi võime süüdistatakse lahti laskmises, kuid volikogu või vallavalitsuse esindajatele sõna ei anta. Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri seega eksitav.

Põhjarannik vastas Pressinõukogule, et antud loo puhul on võimu all mõeldud eelkõige kui õigust või võimalust valitseda või käsutada kedagi ning otsustada millegi üle. Leht leiab, et kuna Jõhvi Lasteaiad direktor on ametisse määratud vallavalitsuse poolt, on ta ühtlasi munitsipaalse võimustruktuuri esindaja hariduse valdkonnas, lisaks on ta Jõhvi volikogu hariduskomisjoni liige. Leht lisas, et artiklis viitab ka Jõhvi Lasteaiad direktor ise, et pidas vallandamisotsuse tegemisel nõu vallavalitsusega.

Pressinõukogu otsustas, et Põhjarannik ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri eksitav, sest see viitab loos avaldatud infole, et Jõhvi Lasteaiad direktor pidas vallandamisotsuse tegemisel nõu vallavalitsusega. Pressinõukogu hinnangul sai Jõhvi võim Jõhvi Lasteaiad direktori kaudu võimaluse ka oma seisukohta avaldada ja eraldi sõna vallavolikogu või vallavalitsuse esindajale anda ei olnud vaja.

Pressinõukogu