Kaebus nr 864
Pressinõukogu otsus 13.12.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
LõunaLeht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Meelis Raju kaebust LõunaLehes 27. septembril 2018 ilmunud artikli „Mida teha soss-sepast korstnapühkijaga?“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Räpinas korstnaid puhastanud korstnapühkijast Meelis Rajust, kelle töö üle avaldas rahulolematust Elmar Erik. Artiklis saavad sõna ka Meelis Raju, Lõuna päästekeskuse ja Eesti teletõrjeliidu esindaja.

Meelis Raju kaebas Pressinõukogule, et artiklis on teemat käsitletud ühekülgselt, moonutatult ja valikuliselt. Kaebaja leiab, et faktid on jäetud kontrollimata ja seega on loos valeväited. Kaebaja märkis, et kõiki töid temalt ei tellitud. Samuti nähtub korstnapühkimise aktist, et Elmar Erik on tööd vastu võtnud ega ole esitanud töödele kvaliteedi või ulatuse osas ühtegi vastuväidet. Kaebaja peab artikli pealkirja eksitavaks, sest selles esitatakse väide, et korstnapühkija töö on ebakvaliteetne. Kaebaja leiab, et sama viga on ka pildiallkirjas, kus väidetakse, et korstnapühkija töö oli lohakas.

LõunaLeht vastas Pressinõukogule, et Elmar Erik esitas ajakirjanikule oma versiooni ja Meelis Raju sai võimaluse vastata, lisaks on juures veel kutseliidu hinnang. Leht lisas, et kaebajal oli võimalus esitada toimetusele korstnapühkimise akt ja anda põhjalik selgitus, paraku ta seda ei teinud. Leht märkis, et küsis Meelis Raju töö kohta üldist hinnangut ka Lõuna päästekeskusest ja tuletõrjeliidust.

Pressinõukogu otsustas, et LõunaLeht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja võimaluse tema kohta esitatud süüdistusi kommenteerida.

Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri ega pildiallkiri eksitavad, sest need sisaldavad kliendi hinnangut korstnapühkija tööle.

Pressinõukogu