Kaebus nr 865
Pressinõukogu otsus 13.12.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Toomas Reisalu kaebust Delfis 22. oktoobril 2018 ilmunud artikli „Kütuse aktsiisi langetamise aktsiooni veab kunstnik, kes kasutas vähihaige lapse portreed perekonna keelu kiuste oma huvides“ peale ja otsustas, et Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib kütuseaktsiisi langetamise aktsioonist, mida veab kunstnik Toomas Reisalu, kes kasutas vähihaige lapse portreed perekonna keelule vaatamata oma huvides. Artiklis on öeldud, et Delfini on jõudnud vihjed, et Reisalu näol võib väidetavalt tegemist olla petisega.

Toomas Reisalu kaebas Pressinõukogule, et temast luuakse artikliga mulje kui kurjategijast. Kaebaja ei ole rahul artikli juures avaldatud fotoga, sest see on umbes 11 aastat vana ja pildistatud külje pealt. Kaebaja leiab, et sellise fotoga jäetakse temast mulje kui kurjategijast. Kaebaja ei ole ka rahul, et kütuseaktsiisi langetamise temaatika on seotud artiklis vähihaige lapse portreega. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis proovitakse kuulujuttudele tuginedes väita, et ta on petis.

Delfi vastas Pressinõukogule, et kaebaja nõue foto eemaldamise kohta ei ole põhjendatud. Delfi leiab, et artikli juures avaldatud pilt kaebajast on objektiivne ega ole tehtud kaebajat ebaväärikasse olukorda pannes. Delfi lisas, et artiklis väideti, et Facebooki postituse juures aktsiooni kohta ilmus hoiatus, et Reisalu on petis. Delfi kinnitas, et selline hoiatus ilmus ja kaebaja, kes on Facebooki lehe administraator, on selle hoiatava postituse kustutanud ja kasutaja blokeerinud. Seega ei ole artiklis kaebaja kohta ühtegi valeväidet. Delfi ei avaldanud kaebaja vastulauset, sest see ei vastanud vastulause tunnustele.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogul ei ole alust kahelda artiklis avaldatud faktides, lisaks on kaebajale antud sõna süüdistuste kommenteerimiseks. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli juures olev foto vastuolus ajakirjanduseetika koodeksiga.

Pressinõukogu