Kaebus nr 871
Pressinõukogu otsus 24.01.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Päevaleht ja Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Ragistaja OÜ kaebust Eesti Päevalehes ja Delfis 14. novembril 2018 ilmunud artikli „Torkaja. Kolepiltidega satiiriajakiri, mis isegi EKRE valijad ära hirmutas“     peale ja otsustas, et väljaanded ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib septembris ilmuma hakanud satiiriajakirjast „Torkaja“. Artikli juures on ka ajakirja tegevtoimetajaga tehtud lühike intervjuu.

Ragistaja OÜ kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab moonutatud infot ja valeväiteid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik fabritseeris telefonivestluse põhjal intervjuu. Kaebaja leiab, et vestluses öeldut on tugevalt kärbitud ja moonutatud ja lisaks on vastajale pandud suhu sõnu, väljendeid ja lauseid, mida ta ei kasutanud.

Eesti Päevaleht ja Delfi vastasid Pressinõukogule, et intervjuude puhul on tavapärane praktika, et ei avaldata kogu vastust ja sageli vastust ka toimetatakse. Toimetuse väitel kajastab artikkel objektiivse kokkuvõttena kaebaja ja ajakirjaniku meilivahetust ja telefonivestlust.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ja Delfi ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja saanud oma seisukohad välja öelda.

Pressinõukogu