Kaebus nr 872
Pressinõukogu otsus 21.03.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas SEB Markets kaebust Äripäevas 27. novembril 2018 ilmunud artikli „Milline pank on kohalikule investorile soodsaim?“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel kajastab investor Toomase portfelli ja toob välja võrdluse, miks Toomas kasutab Swedbanki kauplemiskontot. Artikli juures olevas ühes tabelis on ära toodud ka nii LHV, Swedbanki, SEB kui ka Luminori teenustasud.

SEB Markets kaebas Pressinõukogule, et artiklis ei ole arvestatud kõigi suuremate turul tegutsevate osapooltega. Kaebaja leiab, et kuigi artiklis tehakse turuvõrdlust Eestis investeerimisteenuseid pakkuvatest pankadest, käsitletakse loos peamiselt LHV ja Swedbanki teenuseid, ignoreerides Eesti suuruselt teist universaalpanka – SEB-i. Kaebaja ei ole rahul, et artikli jaoks ei küsitud SEB kommentaari ja SEB teenuseid ei toodud võrdlusesse.

Äripäev vastas Pressinõukogule, et artikli eesmärk ei olnud teha turuvõrdlust, vaid anda lugejale nõu, kuidas lähtuvalt oma investeerimisprofiilist teenustasude vahel valida. Swedbanki valik ühe allikana on põhjendatud sellega, et investor Toomas ise kasutab investeerimiseks Swedbanki teenuseid. Äripäev lisas, et investor Toomas on aga korduvalt mõelnud, kas ja kust oleks võimalik saada soodsamat teenust ning seega on võrdluses lähtutud eelkõige sellest. Leht lisas, et LHV ja Swedbanki erinevus on kõige suurem ja seega pidas artikli autor mõistlikuks viia võrdlus läbi kõige potentsiaalikama alternatiivse variandiga. Äripäev selgitas, et artiklisse on lisatud võrdlev tabel koos kõikide pankade teenustasudega.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklis kasutatud Swedbanki ja LHV võrdlus kõige suurema hinnavahe tõttu toimetuse poolt põhjendatud. Lisaks on kõikide pankade teenustasude tabel artikli juures ja selles tabelis on sees ka SEB hinnad.

Kuna artikkel räägib investor Toomasest, siis on tema investeerimisportfellist tingitud valikutest lähtudes artiklis kasutatud põhilises osas just LHV ja Swedbanki võrdlust. Pressinõukogu arvates on selline valik põhjendatud, sest tegemist ei ole mitte turuvõrdlusega, vaid investor Toomase valikuvõimalustega. Pressinõukogu hinnangul on toimetusel õigus kehtestada oma valikukriteeriumid.

Pressinõukogu