Kaebus nr 875
Pressinõukogu otsus 21.02.2019 | TAUNIV.
Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Aleksandr Tšaplõgini kaebust Eesti Päevalehes 11. detsembril 2018 ilmunud artikli „Vene meedia päevik. Miks Keskerakond varjab venelaste eest, et ollakse valmis koalitsiooniks „peade mahalõikaja“ EKRE-ga?“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel arutleb teemal, kas Keskerakond ja EKRE võivad teha pärast Riigikogu valimisi koalitsiooni või mitte ning miks seda püütakse venekeelsete valijate eest varjata. Artiklis viidatakse ka Aleksandr Tšaplõgini poolt samal teemal kirjutatule.

Aleksandr Tšaplõgin kaebas Pressinõukogule, et ta kommenteeris Stolitsa juhtkirjas konkreetset uudist usaldusväärsest allikast ehk ERRist. Kaebaja leiab, et tema kohta on avaldatud valet ja artiklis on autor esitanud oma oletusi faktina. Kaebaja leiab, et artikkel annab eksitava hinnangu tema juhtkirja lõigule.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et Eesti Päevalehes kaebaja kohta avaldatud väide on õige. Leht leiab, et Stolitsas esitatud väide, et Jüri Ratas välistas tulevases valitsuse koostöö EKREga, on vale. Leht leiab, et vale väite esitamine võib olla katse valijat eksitada.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ja juhtlaused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri eksitav, sest algallikas on tegelikkuses öelnud, et EKREga koostöö välistatakse.

Pressinõukogu