Kaebus nr 877
Pressinõukogu otsus 21.02.2019 | TAUNIV.
Kuuuurija rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Erkki Raasukese kaebust 3. detsembril 2018 TV3 eetris olnud Kuuuurija peale ja otsustas, et saade rikkus head ajakirjandustava.

Saade annab ülevaate Erkki Raasukese hoiakutest ametiühingu tegevuse ja kollektiivlepingu sõlmimise ümber tekkinud olukorra kohta.

Erkki Raasuke kaebas Pressinõukogule, et saates avaldatakse tema kohta ebatäpset, moonutatud ja eksitavat infot ning allikate usaldusväärsust ei kontrollitud. Kaebaja ei ole rahul, et saates on kasutatud lindistusi, mis on hangitud salaja. Kaebaja ei ole rahul ka eksitava saatetutvustuse ja juhtlausetega. Erkki Raasuke ei ole rahul, et ta ei saanud saates sõna ega süüdistustega tutvuda. Samuti leiab kaebaja, et tema vastulause avaldati muudetud kujul.

Kuuuurija saatejuht Katrin Lust vastas Pressinõukogule, et Erkki Raasuke on eriti kõrgendatud avaliku huvi orbiidis eelkõige oma suure mõjuvõimu tõttu ning tema tegemiste ja käitumise vastu on väga suur avalik huvi. Katrin Lust märkis, et saate tegemise ajal andis Erkki Raasuke LP-le intervjuu, kuid samal ajal eiras tema intervjuud ja kriitilisi küsimusi. Katrin Lust selgitas, et ei saanud kaebajale saata täispikki linte, sest siis oleks ta aru saanud, missugustel kohtumistel need tehtud on. Katrin Lust selgitas, et ta tegi seda oma allikate kaitsmiseks. Katrin Lust lisas, et taotles mitu korda Erkki Raasukeselt intervjuud. Kui ta intervjuud ei saanud, hakkasid omavahel suhtlema mõlema poole advokaadid. Katrin Lust märkis, et antud saadet lükati edasi, lootuses Erkki Raasukeselt siiski intervjuu saada. Viimasel hetkel oli TV3 valmis isegi saate ära jätma või edasi lükkama juhul, kui Erkki Raasuke intervjuu annab. Lõpuks saabus saate eetrisse mineku päeval Erkki Raasukese vastulause, mis ka ette loeti.

Pressinõukogu otsustas, et Kuuuurija rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on videolõikudega auditooriumiga manipuleeritud, sest neis on kokku pandud erinev pilt ja tekst. Lisaks on avaldatud ebaõiget infot kollektiivlepingu kohta, sest saate ajaks oli see juba ligi aasta olnud sõlmitud.

Kuuuurija rikkus ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.10., mis näeb ette, et tsitaatide, fotode, heli-ja videomaterjali kasutamisel originaalist erinevas kontekstis tuleb olla ettevaatlik ning eksitus-ohtlik montaaž, samuti heli või pildi moonutus olgu varustatud asjakohase märke või teadustusega.

Pressinõukogu käsutuses olevastest materjalidest nähtub, et Katrin Lust, TV3 ja TV3 esindaja tegid korduvalt katseid saada Erkki Raasukeselt intervjuu, mistõttu ei ole korrektne kaebuses väidetu, et kaebajale sõna ei pakutud.

Pressinõukogu