Kaebus nr 886
Pressinõukogu otsus 28.03.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Sõnumitooja ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kaili-Helina Koltsi kaebust Sõnumitoojas 16. jaanuaril 2019 ilmunud artikli „Maakohus: Pudisoo Kaldaaluse tee tuleb hoida avalikus kasutuses“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel annab ülevaate Harju Maakohtu otsusest, mille järgi tuleb Kuusalu vallas Rätsepa kinnistul tagada Kaldaaluse tee avalik kasutus.

Kaili-Helina Kolts kaebas Pressinõukogule, et artikkel on kirjutatud jõustumata kohtuotsusest. Kaebaja leiab, et ajakirjanik ei ole kontrollinud info tõesust, sest kuna kohtuotsus ei ole jõustunud, on teda puudutav info artiklis vale. Kaebaja ei ole ka rahul, et ta on artikli põhjal identifitseeritav. Kaebaja selgitas, et ajakirjanik saatis talle artikli parandamiseks, kuid tema parandustega ei arvestanud.

Sõnumitooja vastas Pressinõukogule, et teevaidlust on kajastatud alates 2018. aasta veebruarist ja teema vastu on avalik huvi, kuna teed kasutab mitu peret. Leht märkis, et alates esimesest loost on artiklid sisaldanud kaebaja ja kinnistu nime ja ta ei ole seda varem vaidlustanud. Leht lisas, et antud artikli sai kaebaja tutvumiseks, kuid nime eemaldamist ta ei taotlenud. Kaebaja juhtis lehe kinnitusel tähelepanu vaid sellele, et kohtuotsus ei ole jõustunud. Leht selgitas, et artiklis on kirjas, et kaebaja on kohtuotsuse vaidlustanud. Leht märkis, et ei nõustu kaebuses esitatud väidetega info mittekontrollimise kohta.

Pressinõukogu otsustas, et Sõnumitooja ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Artikkel põhineb maakohtu otsusel ja loos on ka öeldud, et kaebaja on kohtuotsuse vaidlustanud ringkonnakohtus. Informatsioon, et maakohtu otsus on vaidlustatud ringkonnakohtus, viitab sellele, et maakohtu otsus polnud veel jõustunud. Jõustumata kohtulahendite ajakirjanduses kajastamine pole iseenesest keelatud.

Kuna kaebaja ei taotlenud enda või kinnistu nime artiklist eemaldamist ning ka varasemates lugudes teevaidlusest on kaebaja nimi sees, siis ei olnud toimetusel alust kaebajat selles loos mitte identifitseerida.

Pressinõukogu