Kaebus nr 891
Pressinõukogu otsus 28.03.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ja Kroonika ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Edgar Liivamägi kaebust Delfis ja Kroonikas 29. jaanuaril 2019 ilmunud artikli „Sky Plus saatejuht Aili Sture identiteedi varastanud ja rõvedalt ahistanud mees läheb kohtu alla“ peale ja otsustas, et väljaanded ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Sky Plusi saatejuht Aili Sture kannatas pideva laimu, identiteedivarguse ja ähvarduste laviini all. Tema ähvardajaks oli Edgar Liivamägi, kes on oma süüd ka tunnistanud.

Edgar Liivamägi kaebas Pressinõukogule, et tema andmed (sotsiaalmeedia kontod ja Instagram) on avalikustatud ilma loata. Kaebaja leiab, et artikkel levitab tema kohta laimu, mis ei vasta tõele. Samuti leiab kaebaja, et artikliga on tema eraellu sekkutud.

Delfi vastas Pressinõukogule, et kaebaja ei eita tema suhtes algatatud kriminaalasja olemasolu. Delfi lisas, et artikkel kirjeldab asjaolusid, mis viisid kriminaalasja algatamiseni. Delfi märkis, et kaebaja andmete avalikustamine oli põhjendatud avaliku huviga, sest tegemist oli veebikiusamise ja – ahistamisega ning kuriteo uurimisega.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ja Kroonika ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul põhineb refereeritud artikkel kriminaaluurimisel ja artikliga ei ole kaebaja eraellu tungitud. Lisaks ei esitanud kaebaja ühtegi väidet, mis artiklis avaldatu ümber lükkaks.

Pressinõukogu